34 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh các chiến sĩ Hải quân Việt Nam hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, vẽ thành “vòng tròn bất tử” trong cuộc chiến không cân sức với đối phương đã mãi mãi đi vào sử sách như bản anh hùng ca về lòng yêu nước

Kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988/14-3-2022): Bản anh hùng ca về lòng yêu nước

ANTD.VN - 34 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh các chiến sĩ Hải quân Việt Nam hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa máu thịt của chúng ta, vẽ thành “vòng tròn bất tử” trong cuộc chiến không cân sức với đối phương đã mãi đi vào sử sách như bản anh hùng ca về lòng yêu nước.