Sự cố hệ thống cung cấp khí Phú Mỹ 3

ANTĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải chi khoảng 70 tỷ đồng/ngày để vận hành hệ thống điện thay thế.

Việc cấp điện cho khu vực miền Nam vẫn được đảm bảo

Theo thông tin của Công ty Khí Cà Mau, sự cố xì van đường ống cấp khí xảy ra trên giàn khai thác do công ty Talisman (Maylaysia) điều hành. Trong thời gian ngừng cấp khí, đường ống dẫn khí Phú Mỹ 3 Cà Mau vẫn có thể duy trì hoạt động của các thiết bị phụ trợ, nhưng không có khả năng duy trì hoạt động của các nhà máy điện Cà Mau.

Hiện tại, 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất phát 1.500 MW, chiếm tỷ trọng 21,03% so với tổng công suất tua-bin khí trên toàn quốc (7.134 MW) và chiếm khoảng 14,98% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam (10.011 MW), chiếm khoảng 53,57% so với nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Tây (2.800MW)

Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện miền Nam an toàn, ổn định, liên tục, EVN hàng ngày huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO và huy động thêm 2 - 3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO.
Theo tính toán dự kiến, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh/ngày. Trong đó chi phí phát sinh cho việc chạy dầu của các nhà máy trong một ngày khoảng 70 tỷ đồng.