Số phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần nàySố phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần này

Số phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần này

ANTD.VN -  Chiến tranh, hòa bình hay bế tắc? Số phận của Ukraine có thể được định đoạt trong tuần này. Ngay cả khi không xảy ra cuộc tấn công Kiev nào trong vài ngày tới, cuộc khủng hoảng đang đạt đến bước ngoặt quan trọng đối với sự ổn định của châu Âu cũng như tương lai của quan hệ Đông-Tây Âu.