Siêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân MỹSiêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân Mỹ

Siêu trực thăng V-22- đứa con nhiều tài lắm tật của không quân Mỹ

ANTD.VN - V-22 Osprey là sự kết hợp hoàn hảo giữa một máy bay trực thăng và máy bay phản lực với tầm hoạt động rộng, tốc độ cao và khả năng vận hành linh hoạt. Tuy nhiên chính từ tính năng thuộc dòng siêu phẩm này mà V-22 gặp không ít lỗi về kỹ thuật khiến các vụ tai nạn xảy ra.