'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại? 'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại?

'Siêu biến thể Covid' Omicron là gì mà khiến cả thế giới lo ngại?

ANTD.VN - "Siêu biến thể Covid" Omicron chứa rất nhiều đột biến đã được phát hiện ở Nam Phi. Đây cũng là biến chủng virus khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải "thần tốc" đưa vào danh sách "biến thể đáng lo ngại".