Siết chặt quy định học sinh đội mũ bảo hiểm

ANTĐ - Ngày 27-3, Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi thông báo về các trường yêu cầu tất cả các học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện. 

Sau ngày 10-4, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, nếu đơn vị nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở. Được biết từ ngày 6 đến 10-4, cảnh sát giao thông sẽ tiến hành nhắc nhở các trường hợp học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Sau 10-4 sẽ xử phạt cho đến khi không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.