Sẽ đấu giá tên miền quốc gia “.vn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa phê duyệt quyết định ban hành danh mục tên miền “.vn” đấu giá năm 2022 và kế hoạch thực hiện.
Danh mục tên miền được đấu giá năm 2022

Danh mục tên miền được đấu giá năm 2022

Theo kế hoạch này, năm 2022 sẽ có 50 tên miền cấp 2 “.vn” dùng riêng có 1 ký tự là số; Tên miền cấp 2 “.vn” dùng riêng có 1 ký tự là chữ; Tên miền cấp 2 “.vn” dùng riêng có 2 ký tự là số…

Bộ TT-TT giao Trung tâm Intenret Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu giá tên miền “.vn” và xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ TT-TT phê duyệt Kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền “.vn” năm 2022.

Trung tâm Internet Việt Nam sẽ thuê các tổ chức đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá do Bộ Tài chính công bố hàng năm, xác định giá để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm tên miền “.vn” đấu giá.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30-3-2021 về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Theo đó, các đối tượng được đấu giá tên miền là doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, tổ chức được phép sử dụng kho số viễn thông;

Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông; Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan tới hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Điều kiện được tham gia đấu giá mã, số viễn thông là: Doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam, phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp đối với từng loại mã, số viễn thông được đấu giá theo quy hoạch và quy định về quản lý kho số viễn thông;

Phải cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối thiểu 6 tháng sau khi trúng đấu giá; Phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan (nộp đầy đủ các khoản phí sử dụng kho số, tần số, nghĩa vụ công ích, phí quyền hoạt động viễn thông của doanh nghiệp, tổ chức) trước khi tham gia đấu giá (nếu có);

Có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phù hợp với loại mã, số viễn thông được đấu giá; giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đấu giá tên miền “.vn” sẽ góp phần kiểm soát tình trạng “loạn giá” giá tên miền lâu nay.