Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?

Sau Mi-17, Mỹ tiếp tục chuyển trực thăng tấn công MD 530F cho Ukraine?

ANTD.VN - Sau khi quyết định chuyển giao trực thăng đa năng Mi-17, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao trực thăng tấn công MD 530F vốn thuộc không quân Afghanistan trước đây cho Ukraine.