'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng

'Sát thủ diệt tăng' Carl-Gustaf M4 ‘cháy hàng’ sau màn thực chiến ấn tượng

ANTD.VN - Sau Mỹ và Pháp thì tới lượt Litva mạnh tay chi tiêu cho việc mua "Sát thủ diệt tăng" Carl-Gustaf M4 do nền công nghiệp quốc phòng Thụy Điển sản xuất.