'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương

'Sát thần' Kh-31P Nga chuyên diệt hệ thống phòng không đối phương

ANTD.VN - Tên lửa diệt radar Kh-31P được coi là vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Nga, chúng chuyên được sử dụng để tiêu diệt radar dẫn bắn từ các hệ thống phòng không hoặc radar cảnh báo của đối phương.