Sáng tạo hay láu cá?

ANTĐ - Theo bác thì người Việt mình có những đức tính quý báu nào?

- Nhiều lắm, như lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm đấu tranh với kẻ thù, cần cù, thông minh, sáng tạo…

- Bác nói đúng, nhưng riêng “khoản” thông minh, sáng tạo thì tôi chẳng tin.

- Chẳng lẽ bác không thấy nhiều cháu học sinh chế ra máy lọc nước biển thành nước ngọt, các “hai lúa” làm ra máy bay, tàu ngầm hay sao?

- Đấy là ở trong dân thôi, chứ trong các cơ quan Nhà nước thì phải xem lại. Nhiều nơi toàn láu tôm láu cá chứ có thông minh gì đâu.

- Bác thử cho tôi vài dẫn chứng xem nào?

- Tại Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ của một ngành vừa diễn ra, chính vị trưởng ngành này đưa ra nhiều ví dụ rất thú vị. Ông kể, có đơn vị nhập công nghệ tiên tiến của nước ngoài về nhưng lại tháo bớt đi một số chức năng, linh kiện của máy để máy hoạt động phù hợp với trình độ và điều kiện Việt Nam. Thế là được thưởng vì “sáng tạo”.

- Như thế chẳng là sự sáng tạo thì là cái gì?

- Vâng, thế nhưng sau một thời gian hoạt động thiếu hiệu quả, người ta cho lắp lại như cũ. Cả hai lần tháo ra và lắp lại đó đều được nhận thưởng cả  giấy khen lẫn tiền mặt cho sự “sáng tạo”.

- Ồ, đó là sự láu cá chứ sáng tạo gì. Cứ cung cách làm ăn gian dối kiểu này thì đến bao giờ đất nước mình mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được.