Sách nhiễu doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  • 22/06/2016 06:23
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Đáng chú ý, Điều 48 của luật này nghiêm cấm cơ quan, tổ chức ban hành quy định phân biệt đối xử về điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các nguồn lực dựa trên các tiêu chí về quy mô kinh doanh, trừ khi các quy định này được luật quy định; có hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc không thực thi công vụ theo quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm các quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu dự thảo luật này được thông qua, khoảng 550.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước sẽ được hưởng lợi.

Tin cùng chuyên mục