Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý SơnSắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn

Sắc màu chợ cá lúc sáng sớm trên đảo Lý Sơn

ANTD.VN - Vào mỗi sáng sớm, chừng hơn 4h, những chiếc tàu cá của ngư dân trên đảo cập bến mang theo từng mẻ cá tươi ngon. Du khách đến với Lý Sơn, nếu chưa thăm chợ cá này, nghĩa là còn chưa đủ trải nghiệm hết các cung bậc cảm xúc trên hòn đảo nhỏ này.