Rút kinh nghiệm, sau 1 tuần triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Sau một tuần triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bước đầu đã được nhân dân, du khách đón nhận tích cực. Nhằm phục vụ tốt  hơn nhu cầu của nhân dân, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành có liên quan khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh một số tồn tại.