‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine

‘Rồng phun lửa’ UR-77 Meteorite được Nga tung vào chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Tương tự như trên chiến trường Syria, Quân đội Nga đã huy động "rồng phun lửa" UR-77 Meteorite cho hoạt động tác chiến đô thị tại Ukraine.