Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 1Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 2Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 3Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 4Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 5Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 6Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 7Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 8Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 9Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 10Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 11Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 12Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 13Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 14Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 15Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga? ảnh 16

Rocket thông minh APKWS II Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lợi thế trước quân Nga?

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho biết, Mỹ đã chính thức cung cấp loại rocket thông minh APKWS II cho Ukraine. Đây là loại phi đạn cỡ 70mm hiện đại mới nhất của Mỹ.