Rà soát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 5246/UBND-ĐT, yêu cầu rà soát đề xuất danh mục các dự án trong chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thuộc đối tượng công ích, giai đoạn 2016 – 2020.