Rà soát, điều chỉnh 244 đồ án, dự án

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Theo báo cáo, có khá nhiều dự án có quy mô lớn và rất lớn được nghiên cứu, lập, phê duyệt quy hoạch và cấp phép đầu tư trong thời gian ngắn.

Rà soát, điều chỉnh 244 đồ án, dự án

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Theo báo cáo, có khá nhiều dự án có quy mô lớn và rất lớn được nghiên cứu, lập, phê duyệt quy hoạch và cấp phép đầu tư trong thời gian ngắn.

Do đó chưa nghiên cứu và tính hết các hệ lụy, tác động tiêu cực về lao động, việc làm, tái định cư, ô nhiễm... Phần lớn các đồ án, dự án đều được nghiên cứu, khảo sát vào thời kỳ năm 2007, là thời kỳ kinh tế-xã hội phát triển, thị trường tài chính, bất động sản trong nước và trên thế giới thuận lợi, nên trong thời điểm hiện nay, khi các điều kiện thuận lợi trên không còn nữa, cho thấy đã phát sinh sự mất hài hòa giữa quy hoạch, quy mô đầu tư với tốc độ, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và quy luật cung-cầu của thị trường.

Hiện nay, trong số 244 đồ án quy hoạch và dự án đầu tư, có 16 dự án đang phải tạm dừng chờ lập quy hoạch phân khu. Các đồ án, dự án này sẽ được tiếp tục xem xét sau khi có quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Chính Trung