Quyết tâm, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô 'đã tốt rồi phải tốt hơn nữa'

  • 05/01/2021 16:57
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh:  toàn lực lượng phải có quyết tâm, mong muốn, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô đã tốt rồi, sẽ phải tốt hơn nữa.

Ngày 5-1-2021, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu thuộc các đơn vị trong CATP.

Tổ chức bộ máy của Công an Thủ đô ngày càng hoàn thiện

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng lực lượng năm 2020, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nêu rõ: năm 2020, CATP đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, có hiệu quả các chủ trương, phương hướng, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; qua đó đã đạt được những kết quả rõ rệt, tạo tiền đề, cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của CATP trên các lĩnh vực công tác và chỉ tiêu được giao.

Quyết tâm, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô 'đã tốt rồi phải tốt hơn nữa' ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị

Tổ chức bộ máy CATP ngày càng hoàn thiện, hiệu lực, hiệu quả. Việc phân bố, ấn định biên chế theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở, kết hợp bước đầu rà soát, bố trí, sử dụng cán bộ theo năng lực, sở trường, trình độ chuyên ngành đào tạo đã góp phần phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chú trọng. Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng; thanh tra kiểm tra được tăng cường. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và kiến thức xã hội.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, chỉ huy các đơn vị: Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm, Phòng Tổ chức cán bộ, đã tham luận xung quanh các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng, quản lý CBCS, phòng ngừa sai phạm...

Quyết tâm, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô 'đã tốt rồi phải tốt hơn nữa' ảnh 2
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Khát khao, quyết tâm lớn trong công tác xây dựng lực lượng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của công tác xây dựng lực lượng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị phải quán triệt, thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành đông của CATP trong năm 2021, là “Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; trong đó nhấn mạnh tinh thần nêu gương của lãnh đạo chỉ huy. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra tại đơn vị, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020, đã đóng góp quan trọng cho sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Người đứng đầu CATP nhấn mạnh, quan điểm, phương hướng chung của CATP về công tác xây dựng lực lượng là quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là "then chốt"; trong đó, công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt".

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tăng cường tương tác với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ CATP đến cấp cơ sở phải tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng, đổi mới tư duy phù hợp với tình hình thực tiễn; phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Công tác cán bộ phải đảm bảo tổng thể, đồng bộ, liên thông, gắn kết bố trí, sử dụng cán bộ giữa các cấp, thực hiện tốt phương châm “động” và “mở” trong đội ngũ cán bộ...

"Chúng ta phải có chung quyết tâm, mong muốn và khát vọng xây dựng Công an Thủ đô đã tốt rồi, sẽ phải tốt hơn nữa. Từng cán bộ, chiến sỹ phải tự hào được làm việc, cống hiến, chiến đấu ở vị trí người Công an Thủ đô", đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Từ quan điểm, phương hướng chung ấy, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã khái quát 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá trong năm 2021 đối với công tác xây dựng lực lượng.

Quyết tâm, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô 'đã tốt rồi phải tốt hơn nữa' ảnh 3

Đảng ủy Ban Giám đốc CATP luôn coi trọng công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa với CBCS. (Trong ảnh Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo huyện Đan Phượng khánh thành nhà tình nghĩa tặng liệt sỹ CAND vào tháng 10-2020)

Theo đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng lực lượng; nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CATP, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương;

đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, động viên CBCS ốm đau, bị thương khi làm nhiệm vụ; nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, đạo đức, lối sống của CBCS; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đổi mới các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, công tác tổng kết, sơ kết chuyên đề về xây dựng lực lượng, chủ động tìm ra những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục.

Ở mỗi nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng chí Giám đốc đều phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, yêu cầu cần thực hiện để từng đơn vị nghiên cứu, áp dụng triển khai.

Sắp xếp, bố trí cán bộ đúng sở trường, năng lực

Nêu và phân tích những nhiệm vụ đột phá, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ, phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ sai phạm, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong CATP.

Quyết tâm, khát vọng xây dựng Công an Thủ đô 'đã tốt rồi phải tốt hơn nữa' ảnh 4

CATP Hà Nội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân

CATP sẽ có những biện pháp, giải pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò người đứng đầu. Khảo sát, ấn định lại biên chế sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo cân đối, tương quan giữa các cấp, lực lượng, các đơn vị và ngay trong nội bộ các đơn vị. Bên cạnh đó, sẽ rà soát, đánh giá để bố trí lại cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã để đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ, điều kiện, hoàn cảnh gia đình.

Tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy hiện có để sắp xếp, bố trí lại phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, đảm bảo cơ cấu quy định; mạnh dạn miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, không bổ nhiệm lại đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực yếu kém.

Nghiên cứu, ban hành và tổ chức thực hiện quy định về công tác cán bộ trên tất cả các lĩnh vực từ bổ nhiệm, điều động đến chịu trách nhiệm, lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, tiêu chí khen thưởng. Củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ điều tra viên, đội ngũ cán bộ lực lượng an ninh trong CATP.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung kêu gọi từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ phải xác định tâm thế, chung sức, đồng lòng, “nỗ lực phải lớn”, “quyết tâm phải cao”, “hành động phải quyết liệt”; phát huy kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nội dung công tác, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CATP thực sự trong sạch, vững mạnh, liêm chính, xứng đáng với truyền thống lực lực Công an Thủ đô anh hùng.

Xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy, nhất là thủ trưởng, người đứng đầu; đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, lề lối làm việc, phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với công việc. Tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy CATP và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra tại hội nghị, trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị xây dựng, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của mình đảm bảo cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian.

Tin cùng chuyên mục