Quy định về tiền hỗ trợ đối với trẻ em phải cách ly y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Cháu họ tôi năm nay 6 tuổi, là đối tượng phải thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của địa phương. Xin hỏi, theo quy định hiện hành trẻ em phải cách ly y tế được hỗ trợ thế nào? Đặng Thu Hà (Nghệ An)
Quy định về tiền hỗ trợ đối với trẻ em phải cách ly y tế ảnh 1

Luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Luật sư trả lời:

Điều 25 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ 27-4 đến 31-12-2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ 27-4 đến 31-12-2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em. Ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, cháu bạn sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày và được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.