Quy định rõ trách nhiệm của phường, xã trong công tác PCCC

  • 13/01/2021 14:01
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Từ 10/1/2021 UBND cấp phường, xã sẽ phải chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Đây là một trong những điếm mới được cụ thể hóa tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC