Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh

  • 14/07/2016 13:11
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Hội thảo khoa học “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, do Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 14-7, tại Hà Nội.

Đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo hội thảo.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có PGS.TS Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo

Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… và đông đảo các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ảnh 2

Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài

lực lượng vũ trang

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ các quan điểm của Đảng, nhất là các vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; những thuận lợi, khó khăn, nguy cơ đe doạ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 5 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ, QĐND và CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ, để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tỉnh huống.

Nhiều nội dung trọng tâm đã được Chủ tịch nước gợi mở, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận. Như làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Phản bác có căn cứ khoa học những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang hiện nay.

Bên cạnh đó, cần phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn các ý kiến tham luận cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tồ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội thảo, Thượng tướng, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng đã trình bày Báo cáo đề dẫn; và điều hành thảo luận.

Tin cùng chuyên mục