Quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân

(ANTĐ) - Đánh giá mới đây của TANDTC cho thấy, kết quả xét xử của ngành TAND có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ Hội thẩm TAND. Các Hội thẩm nhân dân đa số là cán bộ chủ chốt hoặc đại diện các Ban, ngành đoàn thể ở cấp tỉnh và cấp huyện, phần lớn các Hội thẩm TAND có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân chuyên ngành khác và đều đã được TAND các cấp tập huấn về công tác xét xử, công tác hội thẩm.

Quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân

(ANTĐ) - Đánh giá mới đây của TANDTC cho thấy, kết quả xét xử của ngành TAND có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ Hội thẩm TAND. Các Hội thẩm nhân dân đa số là cán bộ chủ chốt hoặc đại diện các Ban, ngành đoàn thể ở cấp tỉnh và cấp huyện, phần lớn các Hội thẩm TAND có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân chuyên ngành khác và đều đã được TAND các cấp tập huấn về công tác xét xử, công tác hội thẩm.

Các TAND địa phương và Tòa án quân sự đã tổ chức và duy trì hoạt động của các Đoàn Hội thẩm nhân dân, Hội thẩm quân nhân. Hàng năm, TANDTC vẫn dành một khoản kinh phí đáng kể để Tòa án các cấp tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước đối với đội ngũ Hội thẩm TAND.

Tuy nhiên, một số Hội thẩm nhân dân đều thống nhất ý kiến cho rằng, để đội ngũ Hội thẩm ngày càng lớn mạnh và không phải là “chậu cảnh” trong mỗi phiên tòa, họ rất cần được bồi dưỡng pháp luật, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới. Bên cạnh đó là việc nâng cao mức thù lao cho Hội thẩm nhân dân để động viên, khuyến khích họ làm việc tốt hơn.                                       

 P.V