Quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho CATP

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu CATP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao.

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND:

Quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho CATP

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu CATP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao.

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2010. Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn theo đúng quy định.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp CATP tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các địa phương tham gia phục vụ có thời hạn trong CAND theo đúng quy định.

T.Nam