Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 1Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 2Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 3Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 4Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 5Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 6Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 7Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 8Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 9Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 10Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 11Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược ảnh 12

Quân đội Ukraine tấn công cắt đứt ly khai khỏi địa bàn chiến lược

ANTD.VN - Quân đội Ukraine tấn công ly khai rất mạnh tại khu dân cư Nikolaevka nhằm chia cắt lực lượng này khỏi địa bàn có ý nghĩa chiến lược.