Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 1Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 2Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 3Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 4Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 5Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 6Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 7Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 8Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 9Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 10Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 11Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 12Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 13Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 14Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi? ảnh 15

Vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai tại Đức, có hại nhiều hơn lợi?

ANTD.VN - Việc cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể dẫn tới một thảm họa đối với Đức, nhận định trên được tờ báo Trung Quốc Sohu đưa ra.