Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2

Quân đội Nga trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới diệt được xe tăng Challenger 2

ANTD.VN - Thiệt hại đầu tiên đối với xe tăng Challenger 2 đã được ghi nhận, qua đó chấm dứt huyền thoại "bất khả chiến bại" của dòng chiến xa này.