Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 1Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 2Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 3Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 4Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 5Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 6Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 7Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 8Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 9Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 10Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 11Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 12Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 13Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 14Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 15Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 16Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 17Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 18Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 19Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 20Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 21Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 22Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 23Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 24Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư ảnh 25

Quán cơm 2.000 đồng ở Hà Nội và nụ cười của những bệnh nhân ung thư

ANTD.VN - Nằm ở cuối đại lộ Chu Văn An, ngay sát Bệnh Viện K3 (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), "Quán cơm 2.000 đồng - Nụ cười Shinbi" đã mang đến biết bao nụ cười cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây.