Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?

Quá hạn 48 giờ, Mỹ chưa tấn công Syria do ngại Nga hay đang dồn tổng lực?

ANTD.VN - Như vậy là thời hạn 48 giờ được Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Syria trước khi tên lửa Tomahawk dội xuống đã trôi qua nhưng tình hình vẫn yên ắng lạ thường, nguyên nhân là do đâu?