Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 1Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 2Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 3Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 4Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 5Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 6Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 7Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 8Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 9Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 10Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 11Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 12Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 13Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt ảnh 14

Phòng không Ukraine được bổ sung hai tổ hợp tên lửa đánh chặn đặc biệt

ANTD.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đang trở nên mạnh hơn rất nhiều nhờ sự trợ giúp của các đồng minh phương Tây.