Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 1Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 2Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 3Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 4Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 5Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 6Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 7Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 8Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 9Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 10Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 11Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 12Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 13Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga ảnh 14

Phòng không Ukraine dần tìm ra cách 'giải mã' tên lửa hành trình Nga

ANTD.VN - Hiệu quả của phòng không Ukraine trong việc chống lại tên lửa hành trình Nga theo thông báo đã tăng vọt đến mức bất ngờ.