phòng chống tham nhũng: Những đòi hỏi cấp thiết

ANTĐ - Hôm nay 7-3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thủ tướng đánh giá, tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay vẫn ở mức nghiêm trọng, diễn biến phức tạp với các hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do vậy, Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc việc phòng, chống có hiệu quả nạn tham nhũng là đòi hỏi cấp thiết.

Lưu ý đến việc chú trọng những giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “các cấp ủy Đảng, chính quyền phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đã ban hành, tiếp tục khẩn trương bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội”. Trước hết, phải hoàn thiện các quy định nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng cao như quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ bản; tín dụng, ngân hàng; quản lý tài sản công... Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng, các cơ quan giám sát trong phòng, chống tham nhũng.

Đáng chú ý tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những chủ trương, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng được xác định trong Văn kiện Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với một quyết tâm và yêu cầu mới cao hơn, nhằm đạt được những kết quả rõ rệt hơn trong những năm tới. Trong số rất nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng đề nghị, xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, những người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; công khai danh tính những người thực hiện hành vi tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào, bất kể đương chức hay đã nghỉ hưu…