Phối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng RiversidePhối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng Riverside

Phối hợp xử lý sự cố cháy giả định tại chung cư An Quý Hưng Riverside

ANTD.VN - Nhằm kiểm tra, đánh giá sự phối hợp giữa các lực lượng, ứng phó kịp thời sự cố hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Long Biên, Hà Nội đã phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy tìm kiếm cứu nạn tại Chưng cư An Quý Hưng Riverside, phường Thượng Thanh.