Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nghỉ hưu từ 1-3

ANTD.VN - Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo đó, ông Ngô Văn Khánh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2018.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nghỉ hưu từ 1-3

Ông Ngô Văn Khánh sinh ngày 17/2/1958. Trên cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ông được phân công trách nhiệm: giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.