Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chấn chỉnh lạm thu tiền trường đầu năm học

ANTD.VN - Trước thông tin hàng loạt trường hợp lạm thu tiền trường bị phụ huynh tố giác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các địa phương ngăn chặn khoản thu sai quy định, gây khó khăn cho phụ huynh.

Trường tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng đặt ra các khoản thu lên đến chục triệu đồng

Công văn đề ngày 19-9 nêu rõ đầu năm học mới 2017-2018, một số trường học có tình trạng thu nhiều khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát các văn bản của bộ nhằm đảm bảo chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ đóng góp. 

Tuyệt đối không để tình trạng lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.