Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhận nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 4287/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng ban; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 có 13 ủy viên; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.