Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn có thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn là Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn là Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn là Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký Quyết định số 5806/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác để triển khai nghiên cứu xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Theo đó, Tổ công tác gồm 19 thành viên do đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng; đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm Tổ phó (thường trực); đồng chí Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm Tổ phó.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thực hiện xây dựng Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai Đề án.

Các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được giao; đồng thời có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do Tổ trưởng Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện; có trách nhiệm thường xuyên, tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Tổ Công tác tập trung làm việc ít nhất 1 buổi/1 tháng để kiểm điểm tiến độ triển khai Đề án, phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện (thư ký Tổ Công tác có trách nhiệm ghi chép đầy đủ ý kiến để lập thành Biên bản hoặc ban hành Thông báo kết luận).

Theo nhiệm vụ, khối lượng công việc, trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ Công tác quyết định bố trí thêm thời gian làm việc để đảm bảo tiến độ, hiệu quả xử lý công việc.

Các Thành viên Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng Tổ Công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ...