Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nên có 1 hay 2?

  • 24/05/2019 15:49
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
ANTD.VN -  Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ (TCCP) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) vào chiều nay 24-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, còn có ý kiến khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh…

Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nên có 1 hay 2? ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TCCP và Luật Tổ chức CQĐP 

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, bên cạnh các kết quả đã đạt được, một số quy định hiện hành của 2 Luật trên cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, qua tổng kết quá trình thi hành Luật Tổ chức CQĐP năm 2015, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến các địa phương cho thấy, khi thực hiện quy định của Luật này về số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp theo phân loại đơn vị hành chính đã làm giảm đáng kể.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung còn có ý kiến khác nhau về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giảm số lượng Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh.

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hiện nay xuống còn 1 Phó Chủ tịch ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi cả nước. Chính phủ thống nhất với loại ý kiến này.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh như quy định của Luật Tổ chức CQĐP hiện hành.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật TCCP và Luật Tổ chức CQĐP, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Luật Tổ chức CQĐP quy định HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 2 Phó Chủ tịch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả cho hoạt động của HĐND với tính chất là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nên có 1 hay 2? ảnh 2

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật TCCP và Luật Tổ chức CQĐP

Quy định này không làm tăng thêm biên chế ở địa phương so với trước đó, vì thực chất một biên chế được nâng từ chức danh “Ủy viên Thường trực” của HĐND lên Phó Chủ tịch theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND (năm 2003). Việc giữ nguyên số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh là nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của HĐND cấp tỉnh.

Đây là những vấn đề đã được báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị (Khóa XI) trước khi Quốc hội biểu quyết đưa vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành. Vì vậy, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có đánh giá tác động thật kỹ đối với các vấn đề nêu trên để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên chế.

Việc đánh giá tác động cần làm rõ, nếu giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao nhiêu biên chế và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ sắp xếp, bố trí vào vị trí công việc nào cho phù hợp; đồng thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng lên hay giảm đi.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, do trong hồ sơ Chính phủ trình chưa có đánh giá tác động kỹ nên ý kiến thảo luận trong Uỷ ban Pháp luật còn khác nhau: Nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; một số ý kiến đề nghị chỉ giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND ở cấp huyện, còn giữ nguyên số Phó Chủ tịch HĐND, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh.

“Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND ở thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh là đơn vị hành chính loại I, các tỉnh còn lại và cấp huyện thì giảm 1 người. Có ý kiến đề nghị giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND nhưng tăng 1 Phó Chủ tịch UBND”, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục