Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 1 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 2 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 3 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 4 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 5 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 6 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 7 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 8 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 9 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 10 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 11 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 12 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 13 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 14 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 15 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 16 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 17 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 18 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 19 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 20 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 21 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 22 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 23 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 24 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 25 Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ ảnh 26

Philippines xem xét lựa chọn lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ

ANTD.VN - Trung tướng Romeo Brawner của quân đội Philippines cho biết, nước này đang xem xét việc trang bị lựu pháo 105mm mới, trong số các ứng cử viên được xem xét có lựu pháo M119A3 105mm từ Mỹ.