Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 1Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 2Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 3Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 4Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 5Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 6Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 7Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 8Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 9Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 10Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 11Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 12Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 13Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa ảnh 14

Phiến quân thân Ankara thất bại nặng nề khi chủ động tấn công Ain Issa

ANTD.VN - Phiến quân thân Ankara đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Ain Issa, nhưng cuộc phiêu lưu quân sự đã bị bẻ gãy khi gặp phải sức kháng cự mạnh mẽ từ đối phương.