Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 1Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 2Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 3Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 4Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 5Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 6Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 7Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 8Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 9Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 10Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 11Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 12Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 13Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus? ảnh 14

Nga nhận số lượng lớn xe tăng T-72 'nâng cấp đặc biệt' của Belarus?

ANTD.VN - Thông tin ban đầu cho hay, các xe tăng T-72 do Belarus nâng cấp đã được Quân đội Nga tung vào chiến trường Ukraine sau khi tiếp nhận.