Phát triển sản phẩm du lịch đêm Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn.