Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với cách mạng 4.0

  • 27/08/2019 13:41
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 27-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm thành lập với chủ đề: “Những tư tưởng tương đồng của Hồ Chí Minh và Tổ chức Lao động quốc tế hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người”.
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với cách mạng 4.0 ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Theo báo cáo của ILO, kể từ khi gia nhập ILO năm 1992, Việt Nam luôn ủng hộ những mục tiêu cao cả của tổ chức này. Là một thành viên có trách nhiệm của ILO, Việt Nam cam kết tôn trọng, thúc đẩy và áp dụng những tiêu chuẩn lao động quốc tế, bao gồm những tiêu chuẩn lao động được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, phù hợp với thực tiễn phát triển của mình. 

Việt Nam đã phê chuẩn 24 công ước của ILO, trong đó bao gồm 6 công ước cơ bản. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 7 tháng 6/2019, Quốc hội đã phê chuẩn Công ước cơ bản số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, với 100% đại biểu Quốc hội ủng hộ tuyệt đối.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam và ILO đã cùng nhau hợp tác để hiện thực hóa tư tưởng tương đồng của những nhà sáng lập Tổ chức Lao động Quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, việc làm bền vững vì hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đề cập đến tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chính sách lao động và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Võ Đức Đam khẳng định nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Điều đó thể hiện ở những điểm cơ bản như: Đảm bảo quyền tự do, quyền làm chủ của người dân; tôn vinh lao động; tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, đặc biệt về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự gia tăng chuyển dịch lao động đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động. Nhiều nghề sẽ mất đi, nhiều công việc giảm tính ổn định cùng với đó sẽ xuất hiện nhiều nghề mới đòi hỏi những kỹ năng làm việc mới trong một không gian việc làm rộng mở hơn.

Nhận thức được điều đó, Việt Nam xác định cần tập trung đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kỹ năng, khả năng tự học, khả năng thích ứng cho người lao động để sẵn sàng với những thay đổi, đòi hỏi mới còn rất khó lường của thị trường lao động. Phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo việc làm thỏa đáng, bền vững luôn được Chính phủ Việt Nam coi là tiền đề quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục