Phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh

ANTĐ -  “Phát triển Chính phủ điện tử: Hạ tầng hiện đại, dịch vụ công thông minh, tăng cường minh bạch và gắn kết công dân” là chủ đề tại hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử 2016 được tổ chức ngày 30-3 Hà Nội.