Phát huy vai trò lực lượng CSKV trong công tác giữ gìn ANTT

ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của lực lượng CSKV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng CSKV năm 2018.