Phát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 nămPhát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 năm

Phát hiện nhà máy sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới có niên đại cách đây 1.500 năm

ANTD.VN - Các nhà khảo cổ cho biết, họ đã phát hiện ra cơ sở sản xuất rượu vang quy mô công nghiệp có niên đại cách đây 1.500 năm ở thành phố Yavne, miền Trung Israel. Đây là trung tâm sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới vào thời điểm đó với khả năng sản xuất khoảng 2 triệu lít mỗi năm, hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.