Phát động giải thưởng báo chí về an toàn giao thông năm 2017

ANTD.VN - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức phát động giải thưởng báo chí về an toàn giao thông năm 2017.