Pháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - BelarusPháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - Belarus

Pháp thử tên lửa hạt nhân vận tốc Mach 7 đáp trả cuộc tập trận Nga - Belarus

ANTD.VN - Vụ thử tên lửa hạt nhân siêu thanh ASMP-A phóng từ tiêm kích Rafale chính là câu trả lời của Pháp trước cuộc tập trận hạt nhân phi chiến lược mà Nga - Belarus đang tiến hành.