Pháp nhân thương mại không phải chịu trách nhiệm hình sự trong tất cả các điều của Bộ luật Hình sự

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Theo tôi được biết, luật mới đã quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại. Tôi muốn hỏi, pháp nhân thương mại có bị truy cứu đối với tất cả các tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự không? Nguyễn Hùng Tráng (Thanh Trì, Hà Nội)

Pháp nhân thương mại không phải chịu trách nhiệm hình sự trong tất cả các điều của Bộ luật Hình sự ảnh 1Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự (Ảnh minh họa) 

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời: 

Hiện nay, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định Chương XI Những quy định đối với Pháp nhân thương mại phạm tội.

Cụ thể: tại Điều 76 Bộ luật Hình sự quy định, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: “Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này”. Bên cạnh đó, trong phạm vi chịu trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại chỉ bị truy cứu trách nhiệm nếu có các điều kiện sau:

“Điều 75. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

b) Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

c) Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

d) Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật này.

Pháp nhân thương mại không phải chịu trách nhiệm hình sự trong tất cả các điều của Bộ luật Hình sự ảnh 2Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh; Phòng 305 - Toà nhà số 8 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)

2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.”

Như vậy, pháp nhân thương mại không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tất cả các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự, mà chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh trong phạm vi quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự đồng thời phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 75 Bộ luật Hình sự.