Pháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống MỹPháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống Mỹ

Pháp kỷ niệm ngày quốc khánh bằng cuộc diễu binh hoành tráng với sự tham dự của tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Nước Pháp hôm nay kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 228 bằng lễ diễu binh quy mô lớn tại đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris.